St ART by EMPEE

Stichting  ART by EMPEE is een stichting opgericht door Mathieu Pinkers (2000/2001 Voor-Opleiding HKA.) StArt by Empee richt zich op het bevorderen van de beoefening van de beeldende kunsten. In het bijzonder het begeleiden van jonge startende beroepsbeoefenaars in deze sector en herstartende beoefenaars zonder beroeps- maar met een uitsluitend re-creatief oogmerk. StARTbyEMPEE biedt deze doelgroep een Atelier met een Praktikum voor beeldende kunsten.

Doelgroep Atelier en Praktikum

 

Doelgroep van het Atelier zijn de ex-deelnemers van de ( Orientatie-cursus  en de Vooropleiding Beeldende kunst) van ArtEZ Hogeschool voor de Beeldende Kunsten te Arnhem die zich via deelname aan het Practicum door reflectie en oefening verder willen verdiepen in de beoefening van de Beeldende  Kunsten.

 

Atelier

 

Het Atelier is gevestigd in De Transformatie, Transformatorplein te Arnhem. Het Atelier is voor de deelnemers dagelijks toegankelijk (7/24). In het gezamelijke Atelier wordt de deelnemers elk een eigen werkplek geboden.

 

Prakticum

Het Praktikum Beeldende Kunsten kent een voorjaars en najaarssemester. Het praktikumsemester  bestaat uit 10 zaterdagen les/begeleiding op het gebied van tekenen en schilderen, 2D en 3D design, grafische technieken, beeldgrammatika, kunstbeschouwing en ideeontwikkeling. Vijf (voormalige) docenten-afkomstig van ArtEZ-dragen kennis over en bieden opdrachten aan die de deelnemers thuis of in de “eigen” atelier/werkruimte uitwerken. Dit volgens de werkvorm die van de ARTEZ Vooropleiding bekend is. Er is veel aandacht voor individuele coaching van de deelnemers.Per semester geeft elke docent op vier zaterdagen een dagdeel les/begeleiding De lesblokken zijn van 9.30 uur tot 11.30 uur en van 12.30 uur tot 14.30 uur. Elke lesdag zijn twee docenten aanwezig.De lesdagen zijn de eerste en de derde zaterdag van elke maand.

                                       Kosten en aanmelding

De kosten voor het Atelier/Practicum bedragen per semester Euro 330,--. Dit is de vergoeding voor de huur van de werkruimte en de begeleiding door een vijftal docenten van ArtEZ. Hierbij zijn niet inbegrepen de kosten voor teken/ schilder-  en andere werkmaterialen, koffie en thee, lunches, boeken, vervoer en toegang tot musea en tentoonstellingen.

 

Coaching

Omdat het aantal deelnemers beperkt is tot een tiental per groep is er ruimte voor op de individuele persoon toegesneden begeleiding en coaching door de docenten. Als er al een eigen voorkeur voor werk en werkvormen is ontwikkeld kan het  werk voor beoordeling en coaching ook aan de docenten worden gepresenteerd  Het is dus niet verplicht om alleen op basis van de opdrachten van de docenten te werken.

Inschrijving

 

Aanmelding voor het Atelier Practicum Vrije Kunst dient schriftelijk te gebeuren voor  1 februari danwel 1 augustus door het inzenden van bijgevoegd aanmeldingsformulier aan ART by  EMPEE. Aanmeldingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. Aan het Atelier/ Practicum kunnen maximaal 10 personen per groep deelnemen.

 

                         Annulering

Deelnemers die na  21 januari  en voor 21 augustus annuleren zijn 50 procent van de Practicumkosten verschuldigd. Bij latere annulering is het hele bedrag verschuldigd. Annuleren is alleen schriftelijk mogelijk. Bij verhindering is het niet mogelijk een vervanger aan het Atelier Practicum Vrije Kunst te laten deelnemen. ART by EMPEE behoudt zich het recht voor het Practicum bij onvoldoende belangstelling te annuleren. De deelnemers worden hiervan tijdig op de hoogte gesteld. Bij annulering door ART by EMPEE ontvangen de deelnemers direct het door hen betaalde practicumgeld terug.

 

                         Informatie

 

Voor meer informatie is contact op te nemen met ART by EMPEE:

T 0621837019 per E-mail: artbyempee@pinkers.net

Postbus 242, 6700 AE Wageningen

bankrekeningnummer NL60 INGB 0006 1737 66 STICHTING ART BY EMPEE

ART by EMPEE is een programma van EMPEE Strategy gericht op het bevorderen van de belangstelling voor en de beoefening van de Beeldende Kunsten.   

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

AANMELDINGSFORMULIER

 

Hierbij meld ik mij aan voor het Atelier/Practicum Beeldende Kunst .

 

De inschrijfkosten- EURO 330,00- heb ik (doorhalen wat niet van toepassing is)

 

-heden overgemaakt op bankrekeningnummer 627107338 tnv De Stichting onder vermelding van Art by Empee Atelier.

-bijgevoegd een getekende machtiging tot automatische incasso in betalingstermijnen.

 

 

Naam:_____________________________________________________

 

Postadres:__________________________________________________

 

Postcode/ Plaatsnaam:_________________________________________

 

Telefoon:___________________________________________________

 

E-mail:_____________________________________________________

 

 

Plaats en datum:______________________________________________

 

 

Handtekening:_______________________________________________

 

 

 

 

 

 

Het aanmeldingsformulier graag  stuur in een gefrankeerde envelop naar:

 

ART by EMPEE

Postbus 242

          6700 AE Wageningen